Klik hier om verder te gaan
Kunstmarkt
Gemeente Alphen-Chaam

Kunstmarkt Alphen- Chaam stopt

Email:
amateurkunstmarkt@live.nl
Kunstmarkt Alphen- Chaam  houdt op te bestaan

Mededeling vanuit het bestuur
Na 11 jaar activiteiten organiseren is het bestuur van de Stichting Kunstmarkt Alphen- Chaam tot het besluit gekomen de stichting op te heffen. Redenen hiervoor zijn het aantal teruglopende deelnemers, het financiŽle plaatje (terugloop sponsoren) en gebrek aan nieuwe bestuursleden die zich zouden willen inzetten om elk jaar deze culturele activiteit te organiseren. Ook wordt het steeds moeilijker om de inwoners te betrekken bij onze activiteiten wat een van de doelstellingen is. Elk jaar organiseert de stichting een inwonersactiviteit en de laatste jaren in het voorjaar een kunstlezing met bekende kunstenaars uit de regio. De animo om hieraan deel te nemen was minimaal.  Tevens is het streven altijd geweest om onze lokale kunstenaars een plaats te geven op de jaarlijkse kunstmarkt. De laatste keer was er geen deelnemer uit Alphen,  3 uit Chaam en 2 uit Galder /Strijbeek. De overige deelnemers kwamen uit het hele land. Het bestuur heeft gezocht naar een oplossing om te voorkomen dat we dit besluit niet zouden hoeven te nemen, maar helaas is de oplossing niet gevonden.
Als bestuur kijken we zeker terug op fijne samenwerking  met de deelnemers, de gemeente Alphen- Chaam en andere instanties welke ons een warm hart toe hebben gedragen. Wij als bestuur zijn deze personen en instanties erg dankbaar.
Hopelijk vinden jullie een andere Kunstmarkt  om je werk te tonen aan het publiek.
Nogmaals het was ons een genoegen om jullie als deelnemer in onze Gemeente Alphen-Chaam te mogen ontvangen. Het gaat iedereen goed.

Bestuur Stichting Kunstmarkt Alphen- Chaam